Pengelola PSG-LPTK Rayon 211 Tahun 2014

Kamis, 12 Juni 2014 - 02:25 WITA — Dilihat 5,174 kali

PSG

Selamat atas terpilihnya Bapak Drs. H. Mubin, M.Ag, sebagai Ketua Pengelola Program Sertifikasi Guru (PSG) LPTK Rayon 211 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2014.

Berikut Struktur Pengelola :

1.  Pengarah                   :  a. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.
                                         b. Drs. H. Sofyan Noor, M.Si.
                                         c. Drs. M. Thamrin, MM
                                         d. Drs. H. M. Kusasi, M.Pd.
                                         e. Drs. H. Jawahir Tantowi, MM.
 
2. Penanggung Jawab       : Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd.
3. Ketua                          : Drs. H. Mubin, M.Ag.
4. Wakil Ketua                 : Hamidi Ilhami, M.Ag.
5. Sekretaris                    : Rahmat Shodiqin, S.S, M.Pd.I
6. Bendahara                   : Isnaniah
7. Tim Ahli                       : a. Drs. Abdul Hayat, M.Pd.
                                         b. Drs. Murdan, M.Ag.
                                         c. Drs. Mukhlis, M.Pd
                                         d. Abd. Karim, S.Sos
                                         e. Drs. Fajar Sidiq
                                         
8. Sekretariat                   :  a. Yuhdi, S.Ag
                                          b. Abdullah, M.Pd.I
                                          c. Fadliyannur, S.Pd.I
                                          d. Saidil Imani, S.Pd.I
                                          e. Baidah, SE.I
                                          f. Raida Hasanah, M.Pd.I